γ-Spektroskopie

 • Ge-Detektor 1 (Ortec)
 • Ge-Detektor 2 (Canberra)
 • Ge-Bohrlochdetektor 3 (Canberra)
 • Ge-Detektor mit Compton-shield
 • NaI-Detektor

 • β-Spektroskopie

 • Flüssigkeits-Szintillationsdetektor (beta-Szint)
 • Ultra-Low level Szintillationszähler Quantulus

 • α-Spektroskopie

 • α/β-low level Detektor 1

 • Neutronenaktivierung

 • Ra/Be - Am-Neutronenquelle
 • Cf - Neutronenquelle (geplant)

 • Diffraktometrie

 • γ-Diffraktometer GARET
 • γ-Diffraktometer GAWAN
 • Röntgen-Pulverdiffraktometer mit Hochtemperaturheizkammer
 • Laue-Kamera

 • Strahlenschutz

 • Kontaminationsmessgeräte
 • Dosimetrie
 • Aerosolmonitor (geplant)

 • Radon-Dosimetrie

 • Radon-Kammer inkl. Messeinrichtungen
 • Impaktor