Researchgroups IMP

Nano Mechanics

Cynthia A. Volkert Prof.
Cynthia A. Volkert

Gruppenleiterin
room: D 04.116
phone: +49 551 39-5011
email: Prof. Volkert


Nanoskalige multifunktionale Oxide und erneuerbare Energiewandlung

Jooss Prof.
Christian Jooss
Group leader
room: D 04.118
phone: +49 551 39-5303
email: jooss (at) ump.gwdg.de


Komplexe dünne Schichten / Laserdeposition

Prof.H.U.Krebs Prof.
Hans-Ulrich Krebs
Group leader
room: D 02.120
phone: +49 551 39-9642
email: krebs (at) ump.gwdg.de


Thermodynamik und Kinetik von nanoskaligen Materialien - Wasserstoff in Metallen

Pundt Astrid Prof.Dr.
Astrid Pundt
Group leader
room: D 03.109
phone: +49 551 39-5007
email: apundt (at) ump.gwdg.de

Defactants

Kirchheim Prof.Dr.
Reiner Kirchheim
Group leader
room: D 04.116
phone: +49 551 39-5001
email: rkirch (at) ump.gwdg.de

Elektrochemie mit Oxidmodellelektroden

Risch Passbild Dr.
Marcel Risch
Group leader
room: D 04.109
phone: +49 551 39-5037
email: mrisch (at) ump.gwdg.de