Dr. Juliane Zenker

Post-Doc Researcher
Department of Economics
Georg-August Universität Göttingen

Platz der Göttinger Sieben 5
37073 Göttingen
Room 8.147, MZG (Blue Tower)


Email: jzenker@uni-goettingen.de
Persönliche Website: Juliane Zenker