Team


Research Associate

Dr. Charlotte Backerra

Georg-August-Universität Göttingen
Seminar für Mittlere und Neuere Geschichte
Heinrich-Düker-Weg 14
37073 Göttingen

Room: KWZ 1.834
Telephone: 0551-3924706
E-Mail:Charlotte.Backerra(at)uni-goettingen.de


Office hour during the winter term:
Tue: 1:30-2:00 p.m. (in presence); online- and phone consultation hour by arrangement
Student Assistant

Kathrin Alexandra Ullmann, B.A.

Georg-August-Universität Göttingen
Seminar für Mittlere und Neuere Geschichte
Heinrich-Düker-Weg 14 (Postal address: Humboldtallee 19)
37073 Göttingen

Room: KWZ 1.833
Telephone: 0551-3924703
E-Mail: Hiwi.fuessel(at)phil.uni-goettingen.de
Sekretariat:

Tatjana Prezer
E-Mail: tatjana.prezer@uni-goettingen.de
Georg-August-Universität Göttingen
Seminar für Mittlere und Neuere Geschichte
Heinrich-Düker-Weg 14 (Postanschrift: Humboldtallee 19)
37073 Göttingen