Gæsteforelæsninger/Gastvorträge: Bodil Marie Stavning Thomsen und Camilla Møhring Reestorff


Am Freitag, den 29. Juni, sind zwei Gastvortragende aus Aarhus zu Besuch.
Bodil Marie Stavning Thomsen, lektor, ph.d., hält einen Vortrag über "Lars von Triers filmæstetik" (insbesondere ”Melancholia”)
Camilla Møhring Reestorff, adjunkt, cand. mag., hält einen Vortrag mit dem enigmatischen Titel „Kulturkamp“.
Die Vorträge fangen um 10.15 Uhr an und werden auf Dänisch gehalten.

Alle sind herzlich eingeladen.


Bodil Marie Stavning Thomsen: Lars von Trier's Melancholia - relateret til det dionysiske hos Nietzsche
Med afsæt i Nietzsches skelnen mellem det appollinske og det dionysiske sætter foredraget fokus på, hvordan Trier gennem horrorgenrens prisme belyser et indre kaos.
Foredraget vil inddrage Wagners Tristan & Isolde motiv samt Schopenhauers filosofi for at kunne diskutere, hvad filmens særlige billedstil måtte betyde.


Im Anschluss - nach einer kurzen Pause – folgt dann der zweite dänische Vortrag des Tages:


Camilla Møhring Reestorff, Aarhus Universitet

Kulturkamp
Kulturpolitisk kanon og kunstpolitisk praksis
i den globaliserede nationalstat

Foredraget stiller skarpt på den danske ”kulturkamp”, som dækker over den sammensmeltning af kultur og politik, der har fundet sted fra 2001 til i dag. Foredraget konceptualiserer kulturkampen som en genforhandling af nationalstaten i lyset af globaliseringen og fokuserer særligt på en konfrontation mellem kunst og politik. Med afsæt i Kulturkanonen, Demokratikanonen og indfødsretsprøven undersøges den politiske brug af kunst og kultur. Ydermere afdækkes det, hvordan kunstnere – som eksempelvis Claus Beck-Nielsen og Kristian von Hornsleth – genererer medialiserede affektive begivenheder, der forstyrrer en forståelse af nationalstaten som en afgrænset enhed.