B. Sc. agr. Nadin Mesecke

Former B. Sc. Student

Thema:
Potassium fertilization for tomato