In publica commoda

Wege ins Studium für Geflüchtete

Die Universität Göttingen möchte Geflüchtete auf ihrem Weg ins Studium an einer deutschen Universität oder Hochschule unterstützen. Das Beratungsangebot und das Gasthörerprogramm soll Teilnehmer*innen ihre Möglichkeiten im deutschen Bildungssystem zeigen und einen Einblick in den Studienalltag in Göttingen ermöglichen.

Beratung

„Was soll ich in Deutschland studieren?“ „Wie kann ich mein Studium fortsetzen?“ „Wann muss ich mich bewerben?“ – Das System in Deutschland ist kompliziert. Allein kann es schwer sein, die passenden Wege zu finden. Kommen Sie zu uns in die Beratung. Zusammen machen wir einen Plan.

Zur Webseite
Gasthörerprogramm

Probieren Sie ein Studium aus! Im Gasthörerprogramm können Sie Vorlesungen an der Uni Göttingen besuchen, bevor Sie einen richtigen Studienplatz bekommen haben. Hier lernen Sie viel über die Universität und das Studium in Deutschland, treffen Studierende und können Ihr Deutsch verbessern.

Zur Webseite

Zanîngehe Göttingen dixwazê alîkarîya penaberan bike, yê ku dixwazin li zanîngehên elmanî yan jî li dibistanên bilind bixwînin. Pêşnîyarên Şêwirmendîyê û programa gühdar kirinê divê ji peşdaran re fersendên wan di sîstêma perwerdarîyê ya Elmanî de xuya bike û nerînekê li ser jiyana xwendevanan li Göttingen bistînin.

Beratung

Ez karim çi li Elmanya bixwînim?“ „Ezê çawa xwendina xwe berdewam bikim?“ „Kengî divê ez daxwaza xwe pêşkêş bikim“ – Sîstêma Elmanî gelekî Komplêkse. Bi tenê heya zor be, rêya baş bibînê. Were cem me û em ê te şîret bikin. Bi hev re emê planekê çêkin.

Her Malperê (Malper bi zimanê elmanî û inglîzîye)
Gasthörerprogramm

Xwendina li Zanîngehê bicerbînê! Bi rêya Programa Guhdarîyê ti karê Sêmînaran li Zanîngeha Göttingen peşdar bibe berî ku ti cihekî li Zanîngehê bi dest bixê. Li vir tê fêrî gelek Tiştan bibe li ser Zanîngehê û xwendinê li Elmanya, tê bi xwendevan re rûnê û tê karbê zimanê xwe yê Elmanî pêş bixê.

Her Malperê (Malper bi zimanê elmanî û inglîzîye)