XiaojieDefense
Congratulations, Xiaojie!
f.l. Carsten Mai, Xiaojie Wang, Kai Zhang


pascalverteidigung
Congratulations, Pascal!
f.l. Kai Zhang, Pascal Fuchs, Thomas Heinze & Carsten Mai


Yadanar
Congratulations, Yadanar! (04Feb2020)


Peiwendefense
Congratulations, Peiwen!
f.l. Kai Zhang, Peiwen Liu, Steffen Fischer & Carsten Maiheqindefense
Congratulations, Heqin!
f.l. Kai Zhang, Florian Rehfeldt, Heqin Huang, Philipp Vana & Yong WangGroup2018
Apr 2018defenseYonggui
Congratulations, Yonggui!
f.l. Ursula Kües, Cynthia A. Volkert, Kai Zhang, Yonggui Wang, Holger Militz & Carsten Maigroup2016
Merry Xmas 2016Dec 2015
Merry Xmas - Dec 2015